Oe den’t was azzek ne kleine kadee was

Cover.pngDit boek in het sinnekloasse dialect beschrijft de herinneringen van wijlen G.L. Lenart aan de periode kort voor, tijdens en na de eerste wereldoorlog, zoals hij die als kind heeft beleefd. Naast de tekst in het dialect staat de tekst in het A.N. Het boek bevat zwart/wit foto’s uit de oude doos. Boek verkrijgbaar voor 19,5 euro – beperkte oplage! Bestellen kan via mail naar mieke.vanraes@gmail.com.